Nieuws

Welkom op de Da Costaschool

De geplande aanmeldavond van 31 januari kan door de corona geen doorgang vinden. Toch hopen we ook dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die er over denkt zijn of haar kind naar onze school te sturen, dan kan men informatie inwinnen bij school.
U kunt ook een individuele afspraak maken. De gegevens staan hieronder.


Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2022-2023 (of eerder) 4 jaar worden. Dus als uw kind vóór juni 2019 is geboren, willen wij u verzoeken uw kind z.s.m. aan te melden, zodat wij weten hoeveel kleuters er zullen instromen in de loop van het schooljaar.

Denkt u, als u uw kind aanmeldt, aan een kopie waarop het Burger Service Nummer van uw kind staat?

Nieuwsgierig naar christelijk
onderwijs in Elspeet

Voor informatie, persoonlijk contact of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Albert Magré (directeur)
dacostaelspeet@cnsnunspeet.nl
tel. 0577-491236