Blog groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

Groep 5/6

Welkom op de informatiepagina van groep 5/6 !!!!

Je kunt op deze pagina een beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt in groep 5/6. Er zitten 30 kinderen in groep 5/6. Zoals je op de groepsfoto al gezien hebt, is het een gezellig stelletje bij elkaar.

Een week in groep 5/6

Maandag:

We beginnen maandag (net als elke dag) met gebed. De kinderen vertellen over wat ze beleefd hebben in het weekend. We zingen het lied van de week.

Zo rond 9.00uur starten we met Spelling. De kinderen oefenen met spellingcategorieën. Dit wordt het spellingkwartiertje genoemd. De woorden komen uit het de methode Spelling op Maat. Daarna gaan we Rekenen, we gebruiken de methode Pluspunt, hierbij rekenen we op de Chromebooks m.b.v. het programma Snappet.

Na de pauze gaan we  FLITS-Lezen: dit is lezen op eigen Avi-niveau met een werkboekje met leuke opdrachten. Hiermee proberen de leessnelheid van de kinderen te vergroten. De kinderen gaan ook km-lezen, waarbij 1 blz. staat voor 1 km en zo lezen we naar verschillende landen hier ver vandaan. Dan volgt een taalles uit de methode Taal op Maat. Ze krijgen ook  schrijfles uit de methode Pennenstreken. Netjes leren schrijven is nog steeds belangrijk. Sommige kinderen werken met Blokschrift… Kinderen krijgen ook gelegenheid om hun rekenwerk af te maken.

’s Middags krijgen de kinderen uit groep 6 Begrijpend lezen (Woordenschat) m.b.v. de methode Nieuwsbegrip.  We kijken ook vaak een interessant filmpje bij het onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan mini-informatie. Kinderen lezen dan kleine boekjes over een bepaald onderwerp. Ze maken hierover een mini-werkstukje. De kinderen krijgen ook les in computervaardigheden. Ze leren omgaan met Word en maken een Powerpoint. Dit is handig voor spreekbeurten en het maken van werkstukken. We sluiten de middag af met gym in de gymzaal of als het mooi weer is spelen we ook wel eens buiten.

De kinderen uit groep 5 ondertekenden een anti-pest-contract om te laten zien dat ze tegen het pesten zijn.

Dinsdag:

We beginnen met gebed. We oefenen het lied van de week. Dan wordt een bijbelverhaal verteld en praten we hierover. Met de Bijbelverhalen volgen we de nieuwe methode “Levend Water”. Ook oefenen we weer met de spellingcategorieën. Daarna is Rekenen aan de beurt en na de pauze lezen, Taal op Maat en Flits.

’s Middags krijgen de kinderen Aardrijkskunde uit de methode Geobas. In het Aardrijkskundeboek staan ook opdrachten waarbij kinderen de atlas leren gebruiken. De kinderen maken ook leuke opdrachten in een werkboekje. We kijken tussendoor