Nieuws

Groepsfoto & informatie

Groep 6

Welkom op de informatiepagina van groep 6 !!!!

Je kunt op deze pagina een beeld krijgen van wat er allemaal gebeurt in groep 6. Er zitten 23 kinderen in groep 6. Zoals je op de groepsfoto al gezien hebt, is het een gezellig stelletje bij elkaar.

Een week in groep 6

Maandag:

We beginnen maandag (net als elke dag) met gebed. De kinderen vertellen over wat ze beleefd hebben in het weekend. We zingen het lied van de week.

Zo rond 9.00uur starten we met Spelling. De kinderen oefenen met spellingcategorieën. Dit wordt het spellingkwartiertje genoemd. De woorden komen uit het de methode Spelling op Maat. Daarna gaan we Rekenen, hierbij gebruiken we de methode Pluspunt.

Na de pauze gaan we Flits-lezen. Hiermee proberen de leessnelheid van de kinderen te vergroten. Of de kinderen gaan km-lezen, waarbij 1 blz. staat voor 1 km en zo lezen we naar verschillende landen hier ver vandaan…. Kinderen krijgen na de pauze ook gelegenheid om hun rekenwerk af te maken.

Dan volgt een taalles uit de methode Taal op Maat. Ze krijgen ook FLITS-Lezen: dit is lezen op eigen Avi-niveau met een werkboekje met leuke opdrachten. Dan krijgen de kinderen schrijfles uit de methode Pennenstreken. Netjes leren schrijven is nog steeds belangrijk. Sommige kinderen werken met Blokschrift.

’s Middags krijgen de kinderen uit groep 6 Begrijpend lezen (Woordenschat) m.b.v. de methode Nieuwsbegrip.  We kijken ook vaak een interessant filmpje bij het onderwerp. Ook wordt er aandacht besteed aan mini-informatie. Kinderen lezen dan kleine boekjes over een bepaald onderwerp. Ze maken hierover een mini-werkstukje. De kinderen krijgen ook les in computervaardigheden. Ze leren omgaan met Word en maken een Powerpoint. Dit is handig voor spreekbeurten en het maken van werkstukken. We sluiten de middag af met gym in de gymzaal of als het mooi weer is spelen we ook wel eens buiten.

De kinderen ondertekenden een anti-pest-contract om te laten zien dat ze tegen het pesten zijn.

Dinsdag:

We beginnen met gebed. We oefenen het lied van de week. Dan wordt een bijbelverhaal verteld en praten we hierover. Met de Bijbelverhalen volgen we de nieuwe methode “Levend Water”. Ook oefenen we weer met de spellingcategorieën. Daarna is Rekenen aan de beurt en na de pauze lezen, Taal op Maat en.

’s Middags krijgen de kinderen Aardrijkskunde uit de methode Geobas. In het Aardrijkskundeboek staan ook opdrachten waarbij kinderen de atlas leren gebruiken. De kinderen maken ook leuke opdrachten in een werkboekje. We kijken tussendoor ook vaak naar afleveringen van School tv.

Na een sociale emotioneel vormende les (Methode KWINK) gaat de middag dan alweer snel voorbij. Met het vak Tekenen maken we  nog een mooie tekening.  Dat vinden de kinderen altijd hééél leuk

Woensdag:

We beginnen de dag weer met gebed. Daarna