Team

Groepsleerkrachten

Groep 1 Mw. H.  Mulder en mw. I. Grobben
Groep 2 mw. M. Krooneman en mw. A. Top
Groep 3 mw. J. Smit en dhr. K. van Bronswijk
Groep 4 mw. R. Doojeweerd en dhr. S. van Keulen
Groep 5/6  mw. M. Westerbroek, mw. M. Kaljouw en me. R. Dooijeweerd
groep 7/8

Plusklas

 mw. A. van den Broek en dhr. S. van Keulen

Mw. H. Mulder

Overige medewerkers

Directeur
Locatieleider
dhr. A. Magré
dhr. K. van Bronswijk
Intern Begeleider
Onderwijsassistente
 

mw. T. Fahner
mw. A. Haan
mw. M. de Ruiter
mw. M. van den Bosch

Taalcoördinator mw. J. Smit
ICT- Coördinator dhr. S. van Keulen